Jag håller ett föredrag i Cairns norra Queensland om civil olydnad och plogbillsrörelsen hos min goda vän Margie som länge varit aktiv inom freds- och miljörörelsen. Hon bor i ett vackert traditionellt Queenslandhus som idag är lite av ett kollektiv.

Då Margies hus knappt syns mellan alla träd och buskar tar jag med ett annat fint exemplar av ett Queenslandhus då jag gärna vill visa hur ett sådant ser ut.

Under Margies hus finns ett gemensamt utrymme för föreläsningar och annat och det är där jag håller mitt föredrag.  Oftast är det luftigare och svalare under husen än inne i dem så här års, så det är ett bra val att ha gemensamma aktiviteter just här.

Även om jag i mitt föredrag fokuserar på plogbillsrörelsen, som handlar om att avrusta vapen, så talar vi också om hur civil olydnad kan användas i allt slags förändringsarbete. Just här i Queensland finns de stora barriärreven som håller på att dö och ändå så ges tillstånd att öppna nya kolgruvor.

Faktum är att en tredjedel av de stora barriärreven redan är döda, och sker det ingen förändring i positiv riktning så finns ingen möjlighet att reparera dem. Dessutom kommer även resten av reven att dö. Med tiden kommer detta att få förödande konsekvenser då så många av havets arter är beroende av reven.

Politikerna och företagsägarna kan vi tyvärr inte förlita oss till här, utan det blir vanliga engagerade människor som måste göra något om reven ska räddas. Och då behövs kunskap och träning i civil olydnad. Visst är det så att orsaken till barriärrevens död beror på klimatförändringar, som är av global karaktär, men rent lokal påverkan har också betydelse. Dessutom så bidrar utsläppen från kolverksamheten allmänt till den globala effekten.

Cairns är en trevlig tropisk stad som många besöker just för att dyka vid de stora barriärreven. Än så länge kan man göra det, men en liten bit norrut är reven alltså döda.

Här nedan Esplanaden – Cairns trevliga strandpromenad.