Jag besöker Kato Paphos arkeologiska park, men inte för att se på de historiska lämningarna, nej, faktiskt inte och nu tycker ni väl att jag riktigt hädar. Men så är det, jag besöker området för naturens skull. För att jag efter att ha bott en tid i stadsmiljö har ett stort sug efter natur och det här arkeologiska området är stort och man har också sparat en naturlig miljö som jag bara vill vandra runt i. Den intressanta arkeologin får jag på köpet 🙂

Och jag tar lite foton, på det som fångar mitt intresse, och det blir det som det blir. Så glöm historien 🙂

Vilda cyklamen, i mängder.
Cyklamen-liten

Och de letar sig in överallt.
Cyklamen2-liten

Här bland arkeologiska lämningar.
Cyklamen3-liten

Ännu en.
Cyklamen4-liten

Naturen letar sig in överallt. Här har man låtit ett träd få ta sin plats bland historiska byggnadsverk. Kolla in den avbrutna pelaren till höger, återkommer till det.
Träd-liten

Vacker grusväg.
Grusväg-liten

Jag har alltid fascinerats av stenmurar och här har de byggt upp en del i enlighet med äldre traditioner.
Stenmur-liten

Och breda kan de vara.
Stenmur3-liten

Och så pelare, jag blev så imponerad av att de är så välbevarade, ytan som är så slät. Det låg många spridda här inne på området.

Pelare2-liten

Fler pelare.
Pelare3-liten

Vi har alla olika perspektiv på tillvaron, och det här var då mitt, när det gäller Kato Paphos arkelogiska park.